DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Hàng ngày bạn đánh rất nhiều cầu khác nhau, nhưng tỷ lệ trúng thường không cao
Vậy đâu là nguyên nhân?
Nếu bạn không biết quy luật thì rất khó có thể đánh bại chủ lô đề, chúng tôi có các phần mềm liên thông với HĐXS vì vậy số đưa lên hệ thống có tỷ lệ trúng rất cao, luôn làm hài lòng các anh em lấy số.

DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC CHUẨN VÀ CHÍNH XÁC NHẤT

– Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao

– Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

– Có thể nạp cộng dồn các loại thẻ  và mệnh giá khác nhau.

– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

PHẦN NẠP THẺ VÀ LẤY SỐ TẠI ĐÂY

Đề đầu đuôi: 300,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
28-09
28-09Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng Đề199
27-09Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề83
26-09Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6297
25-09Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng Đề167
24-09Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8162
23-09Đầu: 5 - Đuôi: 1Trượt174
22-09Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1257
21-09Đầu: 4 - Đuôi: 4Trượt87
20-09Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3265
19-09Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5166
18-09Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4182
17-09Đầu: 9 - Đuôi: 6Trượt150
16-09Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đầu 2153
15-09Đầu: 0 - Đuôi: 3Trượt281
14-09Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2176
13-09Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt167
12-09Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2265
11-09Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đầu 6275
10-09Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng Đề195
09-09Đầu: 6 - Đuôi: 4Trượt268
08-09Đầu: 4 - Đuôi: 9Trượt181
07-09Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng Đề70
06-09Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 671
05-09Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt160
04-09Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt294
03-09Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 8182
02-09Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 8255
01-09Đầu: 4 - Đuôi: 1Trượt58
31-08Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 4165
30-08Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng Đề58
29-08Đầu: 1 - Đuôi: 0Trượt96
28-08Đầu: 5 - Đuôi: 0Trượt163
27-08Đầu: 7 - Đuôi: 0Trượt94
26-08Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 565
25-08Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3260
24-08Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng Đề286
23-08Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4257
22-08Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt269
21-08Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1199
20-08Đầu: 7 - Đuôi: 4Trượt65
19-08Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0172
18-08Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đầu 8287
17-08Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đầu 8262
16-08Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 162
15-08Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt166
14-08Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đầu 975
13-08Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8299
12-08Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 4163
11-08Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đầu 989
10-08Đầu: 7 - Đuôi: 0Trượt253
09-08Đầu: 0 - Đuôi: 7Trượt252
08-08Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6199
07-08Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đầu 7151
06-08Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3259
05-08Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 162
04-08Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7174
03-08Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đuôi 885
02-08Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt70
01-08Đầu: 4 - Đuôi: 1Trượt198
31-07Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 1266
30-07Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1183
29-07Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng Đề289
28-07Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đề175
27-07Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đầu 782
26-07Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đầu 2164
25-07Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt286
24-07Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đuôi 266
23-07Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đuôi 287
22-07Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đầu 3296
21-07Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng Đề281
20-07Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng Đề296
19-07Đầu: 0 - Đuôi: 3Trượt193
18-07Đầu: 9 - Đuôi: 6Trượt199
17-07Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng Đề185
16-07Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 561
15-07Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đầu 9158
14-07Đầu: 0 - Đuôi: 1Trượt187
13-07Đầu: 3 - Đuôi: 4Trượt64
12-07Đầu: 7 - Đuôi: 7Trượt197
11-07Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1186
10-07Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đuôi 286
09-07Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8290
08-07Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đề274
07-07Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đầu 758
06-07Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt254
05-07Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7291
04-07Đầu: 7 - Đuôi: 4Trượt258
03-07Đầu: 2 - Đuôi: 2Trượt253
02-07Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3158
01-07Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6158
30-06Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1289
29-06Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt263
28-06Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5162
27-06Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đuôi 567
26-06Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3270
25-06Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng Đề193
24-06Đầu: 9 - Đuôi: 2Trượt263
23-06Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 6170
22-06Đầu: 1 - Đuôi: 0Trượt297
21-06Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt193
20-06Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đầu 397
19-06Đầu: 2 - Đuôi: 1Trượt95
18-06Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1262
17-06Đầu: 3 - Đuôi: 7Trượt263
16-06Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng Đề186
15-06Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 0155
14-06Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt67
13-06Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đuôi 197
12-06Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2193
11-06Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đầu 6289
10-06Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 3278
09-06Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đuôi 873
08-06Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đầu 3151
07-06Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7158
06-06Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đầu 788
05-06Đầu: 0 - Đuôi: 3Trượt96
04-06Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 0298
03-06Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 781
02-06Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3174
01-06Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đầu 2164
31-05Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 675
30-05Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đầu 686
29-05Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng Đề263
28-05Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đầu 5285
27-05Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đuôi 790
26-05Đầu: 5 - Đuôi: 4Trượt95
25-05Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9286
24-05Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt279
23-05Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đầu 7282
22-05Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề261
21-05Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đầu 9260
20-05Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2250
19-05Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng Đề80
18-05Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đầu 3257
17-05Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9170
16-05Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đuôi 176
15-05Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt171
14-05Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đầu 5293
13-05Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9159
12-05Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng Đề76
10-05Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3277
09-05Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đầu 484
08-05Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1259
07-05Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng Đề173
06-05Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đuôi 458
05-05Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 4150
04-05Đầu: 3 - Đuôi: 9Trượt68
03-05Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng Đề160
02-05Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6199
01-05Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đầu 2261
30-04Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 1164
29-04Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng Đề268
28-04Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6195
27-04Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 5287
26-04Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đầu 778
25-04Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng Đề76
24-04Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 579
23-04Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng Đề262

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *