DÀN ĐỀ 6 SỐ MIỀN BẮC

Không thử sẽ không biết trúng, không chơi mãi sẽ không gỡ lại được.
Bạn tin tưởng chúng tôi bạn đã đặt một chân vào cánh cửa của HĐXS
Hy vọng được thắp lên cơ hội vào bờ đang chờ bạn
Hãy tự tin lấy số để chiến thắng.

DÀN ĐỀ 6 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN VÀ CHÍNH XÁC NHẤT

– Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao

– Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

– Có thể nạp cộng dồn các loại thẻ  và mệnh giá khác nhau.

– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

PHẦN NẠP THẺ VÀ LẤY SỐ TẠI ĐÂY

Dàn đề 6 con: 400,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
28-09
28-0996,26,80,98,70,97Ăn đề 98276
27-0999,47,10,20,85,03Ăn đề 47168
26-0980,89,36,08,02,28Ăn đề 36293
25-0905,70,46,51,79,18Ăn đề 79181
24-0978,85,23,76,45,09Ăn đề 78181
23-0935,22,78,11,15,36Ăn đề 22291
22-0999,70,50,87,59,71Trượt164
21-0909,25,97,70,87,38Trượt276
20-0903,82,42,34,74,00Ăn đề 03184
19-0909,25,45,34,78,28Ăn 25283
18-0924,89,31,35,39,04Ăn đề 04255
17-0977,06,87,72,25,76Trượt272
16-0999,13,90,00,22,24Ăn đề 24259
15-0920,14,55,08,72,11Ăn 20289
14-0974,82,73,54,09,19Trượt160
13-0953,14,15,85,42,77Trượt297
12-0949,92,78,42,67,82Trượt179
11-0911,49,53,47,82,41Trượt267
10-0918,60,39,02,89,61Ăn 02191
09-0960,26,22,02,52,43Ăn 52155
08-0942,40,29,62,76,13Ăn đề 76188
07-0956,51,69,42,19,60Ăn đề 56170
06-0969,29,95,64,33,52Ăn đề 69175
05-0944,54,29,33,64,49Trượt287
04-0936,77,11,61,12,71Ăn đề 11269
03-0978,68,17,23,75,60Trượt291
02-0908,68,80,34,23,01Ăn đề 80258
01-0968,35,76,19,36,70Trượt175
31-0846,32,12,40,05,36Ăn đề 40179
30-0849,91,03,89,04,00Trượt251
29-0824,25,32,98,19,62Trượt180
28-0819,12,80,23,78,69Trượt280
27-0880,31,56,49,76,48Ăn đề 48279
26-0819,29,05,31,12,15Trượt167
25-0832,69,58,43,62,72Ăn đề 43181
24-0886,78,73,93,71,58Ăn đề 73298
23-0846,33,45,64,02,34Ăn đề 34171
22-0868,70,58,95,24,88Trượt174
21-0848,16,29,31,78,76Trượt278
20-0881,61,25,55,72,79Trượt197
19-0895,81,59,26,60,30Ăn đề 30268
18-0860,90,94,81,38,02Trượt280
17-0860,26,20,43,86,36Ăn đề 86179
16-0845,62,83,60,19,57Ăn đề 19172
15-0896,98,10,84,61,31Ăn 61159
14-0841,93,56,82,61,30Ăn đề 93183
13-0828,82,32,77,21,96Ăn đề 28179
12-0898,12,54,09,94,20Trượt164
11-0844,99,00,09,63,93Ăn đề 99165
10-0868,78,44,39,35,17Trượt194
09-0839,13,57,87,71,61Ăn đề 61260
08-0842,24,51,15,66,18Ăn đề 66282
07-0872,56,25,26,77,44Ăn đề 72284
06-0823,74,96,70,62,92Ăn đề 23184
05-0854,88,10,19,57,83Ăn đề 10169
04-0864,50,77,38,93,14Ăn đề 77278
03-0893,35,65,13,89,68Trượt151
02-0816,01,04,06,37,03Ăn đề 37286
01-0830,72,39,59,84,86Ăn đề 30274
31-0753,15,76,83,36,32Ăn đề 15192
30-0737,63,38,08,41,91Ăn đề 41196
29-0701,32,63,08,20,03Trượt188
28-0715,25,34,05,80,13Ăn đề 15152
27-0754,71,46,00,05,35Ăn đề 71197
26-0786,29,03,55,71,53Ăn đề 29275
25-0713,86,43,29,50,71Trượt278
24-0780,17,42,48,03,12Ăn đề 42168
23-0793,53,94,18,44,25Trượt162
22-0733,29,41,76,01,25Ăn đề 33166
21-0703,07,27,23,54,79Trượt296
20-0750,74,67,86,98,88Ăn đề 86197
19-0787,03,66,39,37,31Ăn đề 39166
18-0723,97,80,70,12,33Ăn 80259
17-0756,91,95,60,89,47Trượt168
16-0750,20,57,77,18,58Trượt180
15-0710,95,89,77,35,54Trượt156
14-0746,79,99,68,06,53Ăn 68154
13-0737,26,28,03,72,11Trượt275
12-0732,15,98,18,34,31Ăn đề 15275
11-0756,31,44,09,14,41Ăn đề 31176
10-0798,62,70,97,16,84Trượt177
09-0742,90,98,65,63,40Trượt160
08-0715,35,61,95,40,85Ăn đề 15273
07-0780,76,29,89,39,11Ăn đề 76180
06-0721,90,75,72,27,60Trượt153
05-0759,29,16,02,61,45Trượt298
04-0750,75,74,92,30,31Trượt296
03-0720,94,85,98,55,89Ăn đề 94290
02-0746,06,61,62,04,23Ăn đề 23178
01-0728,11,86,29,58,36Trượt168
30-0651,94,86,22,09,43Ăn đề 51276
29-0674,42,59,11,56,97Trượt266
28-0627,32,01,05,04,47Trượt166
27-0631,92,24,47,22,32Trượt280
26-0659,95,93,10,15,28Ăn đề 93172
25-0642,23,34,99,08,78Ăn đề 34266
24-0683,28,55,10,54,77Trượt192
23-0628,05,60,58,06,61Ăn 60193
22-0653,52,80,92,15,17Trượt274
21-0610,45,83,34,96,31Ăn đề 34160
20-0619,04,62,82,80,69Trượt281
19-0647,05,80,15,38,98Ăn đề 15276
18-0616,04,49,17,23,51Ăn đề 51168
17-0671,40,29,21,54,13Trượt154
16-0673,75,37,24,21,30Ăn đề 30189
15-0604,13,56,82,88,03Ăn 04198
14-0627,41,08,54,92,62Ăn đề 54270
13-0695,70,46,61,84,78Ăn đề 61277
12-0679,01,37,62,10,91Trượt186
11-0661,26,77,13,51,60Ăn đề 60165
10-0634,16,53,61,17,07Trượt166
09-0661,76,07,46,88,43Ăn đề 88294
08-0645,39,65,20,48,37Ăn đề 37262
07-0606,12,23,51,65,84Trượt283
06-0679,27,35,64,07,52Ăn đề 79161
05-0671,21,07,45,25,95Trượt277
04-0608,65,43,02,59,57Ăn đề 08186
03-0646,09,99,91,04,27Trượt162
02-0679,97,73,41,02,63Ăn đề 63172
01-0630,25,32,90,97,10Trượt195
31-0515,35,05,29,84,48Trượt265
30-0526,65,78,10,41,12Ăn đề 65150
29-0557,00,37,34,67,91Ăn đề 67178
28-0565,16,83,00,70,96Trượt196
27-0548,40,25,06,37,27Ăn đề 37285
26-0513,74,33,91,64,80Ăn đề 91193
25-0531,98,37,36,19,57Ăn đề 19286
24-0537,83,70,73,78,29Trượt178
23-0524,74,42,14,11,72Ăn đề 72267
22-0526,07,86,67,54,32Ăn đề 54191
21-0509,74,97,07,46,71Ăn đề 97269
20-0555,02,90,78,36,52Ăn đề 52171
19-0548,06,89,15,33,46Trượt267
18-0519,40,55,32,24,05Ăn đề 32158
17-0569,49,57,06,82,13Ăn đề 49170
16-0583,36,76,14,85,91Trượt271
15-0554,98,56,70,69,59Ăn đề 56183
14-0599,53,90,06,49,81Ăn đề 53270
13-0536,50,71,49,91,04Ăn đề 49189
12-0575,02,68,65,70,61Ăn đề 02285
10-0534,46,20,07,14,17Ăn đề 34177
09-0551,93,16,59,73,46Ăn đề 46291
08-0578,81,30,38,71,92Ăn đề 81250
07-0528,53,49,86,18,60Ăn đề 60268
06-0557,39,36,04,38,29Ăn đề 04175
05-0545,54,47,77,95,08Ăn đề 47253
04-0518,76,79,23,28,47Ăn đề 18274
03-0529,16,24,63,88,76Ăn đề 76160
02-0565,02,58,82,28,89Ăn đề 65164
01-0555,48,03,93,20,10Ăn đề 20268
30-0427,38,50,33,72,63Trượt251
29-0400,07,39,42,20,69Ăn đề 39163
28-0496,44,62,70,74,29Ăn đề 96296
27-0455,47,87,98,71,77Ăn đề 55186
26-0475,69,46,22,36,60Ăn 75166
25-0478,83,77,97,75,66Ăn đề 83278
24-0475,11,69,12,32,41Trượt155
23-0445,96,78,86,15,55Trượt263

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *