DÀN ĐỀ 10 SỐ MIỀN BẮC

Hãy là nhà đầu tư thông thái với các dịch vụ chốt số đẳng cấp từ chúng tôi. Cơ hội chúng tôi tạo ra là như nhau , Người có thành công chính là người có lòng quyết tâm cao nhất và kiên trì theo đuổi!
Chốt số víp , tư tin chiến thắng sau giờ quay.

DÀN ĐỀ 10 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN VÀ CHÍNH XÁC NHẤT

– Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao

– Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

– Có thể nạp cộng dồn các loại thẻ  và mệnh giá khác nhau.

– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

PHẦN NẠP THẺ VÀ LẤY SỐ TẠI ĐÂY

Dàn đề 10 con: 400,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
28-09
28-0964,20,04,33,69,95,53,29,96,02Trượt286
27-0925,57,43,82,45,67,23,37,29,10Trượt167
26-0952,98,23,63,24,46,40,90,95,66Trượt159
25-0972,10,75,45,35,25,67,02,96,79Ăn đề 79199
24-0950,74,18,01,77,26,93,78,38,30Ăn đề 78290
23-0943,50,99,14,79,71,56,08,51,22Ăn đề 22291
22-0982,34,78,02,52,50,32,11,74,15Trượt267
21-0940,92,87,17,94,82,20,09,32,41Trượt197
20-0993,97,20,50,08,19,87,06,77,22Trượt194
19-0970,71,49,96,25,62,99,55,50,60Ăn 25282
18-0952,56,40,68,54,04,02,19,08,95Ăn đề 04295
17-0934,08,65,16,87,84,41,50,29,91Ăn 65296
16-0917,68,38,31,88,84,24,72,15,70Ăn đề 24268
15-0937,69,87,99,21,00,88,20,39,07Ăn 20153
14-0918,12,30,89,78,87,70,08,74,54Trượt291
13-0959,68,04,99,77,11,18,06,87,61Trượt160
12-0992,32,00,37,31,97,24,10,15,47Ăn đề 32256
11-0982,65,68,97,14,76,19,04,12,57Ăn đề 68187
10-0928,39,63,87,02,26,18,07,48,45Ăn đề 02174
09-0986,77,00,64,63,10,88,49,52,65Ăn 52281
08-0939,76,49,83,72,24,65,74,21,07Ăn đề 76170
07-0908,93,23,01,31,28,17,78,98,56Ăn đề 56172
06-0994,09,08,69,36,06,32,23,48,19Ăn đề 69161
05-0968,87,33,51,21,18,61,06,80,34Trượt284
04-0998,12,23,26,29,17,73,90,24,80Trượt175
03-0908,50,77,83,65,70,84,55,19,15Trượt196
02-0980,57,95,50,16,47,94,28,03,83Ăn đề 80185
01-0983,00,87,96,77,17,20,58,36,79Ăn 79296
31-0804,94,14,81,61,90,29,33,40,92Ăn 40293
30-0834,51,82,59,37,48,65,25,88,04Ăn 51292
29-0882,78,00,31,59,60,19,50,49,09Ăn đề 78181
28-0848,08,91,47,43,86,07,13,85,97Ăn đề 85166
27-0873,01,57,17,13,69,71,02,38,35Trượt189
26-0857,70,65,31,04,06,62,33,13,95Trượt267
25-0893,25,55,26,35,85,43,91,46,34Ăn đề 43199
24-0825,36,54,78,10,44,15,76,52,97Trượt196
23-0844,67,85,24,64,87,65,95,84,92Trượt164
22-0880,37,46,54,96,47,43,01,11,69Trượt262
21-0822,26,92,21,37,87,77,41,18,14Ăn đề 21198
20-0849,42,26,03,52,09,77,13,94,18Ăn 09260
19-0832,79,30,85,11,47,94,02,27,69Ăn đề 30268
18-0882,36,44,85,41,26,94,10,79,19Trượt160
17-0869,33,77,49,68,75,72,30,86,17Ăn đề 86174
16-0893,27,06,14,19,19,95,99,68,44Ăn đề 19258
15-0870,91,96,48,55,09,61,15,64,47Ăn 61252
14-0837,04,86,93,88,13,59,19,45,76Ăn 93161
13-0891,13,58,95,97,22,03,28,92,01Ăn đề 28263
12-0818,41,48,35,80,30,99,67,29,51Ăn đề 48159
11-0887,04,83,56,85,08,73,42,33,24Trượt262
10-0817,48,25,23,02,49,99,31,81,53Ăn 02178
09-0807,85,81,06,02,63,35,50,56,53Trượt270
08-0866,95,90,51,70,57,64,22,54,24Ăn đề 66190
07-0863,13,72,87,92,42,62,47,24,78Ăn đề 72169
06-0813,84,24,72,22,93,44,36,68,99Trượt258
05-0890,98,01,10,78,55,56,37,31,25Ăn đề 10297
04-0890,32,77,89,36,22,88,60,46,45Ăn đề 77268
03-0817,89,36,06,88,41,43,98,03,37Ăn đề 88283
02-0869,75,97,08,70,12,57,29,33,27Trượt181
01-0880,59,83,79,78,30,04,55,69,50Ăn đề 30292
31-0767,53,27,87,19,54,57,15,74,35Ăn đề 15162
30-0751,79,01,09,69,02,97,74,34,67Trượt180
29-0758,08,89,46,41,70,42,24,59,90Ăn 58269
28-0728,44,08,15,10,30,63,92,80,95Ăn đề 15284
27-0772,20,67,25,39,79,90,76,77,16Trượt150
26-0713,62,30,90,44,38,84,36,78,42Trượt161
25-0724,70,60,59,65,59,63,06,54,49Ăn đề 59280
24-0780,42,83,55,30,99,52,59,78,17Ăn đề 42287
23-0738,39,27,06,62,66,18,23,96,50Ăn 62266
22-0752,69,96,31,14,89,33,90,58,51Ăn đề 33262
21-0757,95,51,91,25,43,58,44,20,55Ăn đề 44162
20-0765,11,27,02,86,42,01,35,98,54Ăn đề 86191
19-0770,58,03,95,91,67,81,45,79,63Trượt195
18-0788,38,76,05,40,65,77,27,85,12Trượt171
17-0701,36,03,29,30,68,63,89,11,06Ăn đề 06293
16-0727,07,77,57,43,24,83,23,21,01Trượt265
15-0797,02,54,89,81,35,14,85,23,87Ăn đề 97160
14-0700,46,48,08,78,35,67,42,70,31Trượt158
13-0702,16,54,30,52,34,47,15,37,05Ăn đề 02163
12-0715,45,18,83,44,21,53,05,28,08Ăn đề 15157
11-0745,97,32,64,92,82,39,26,80,05Trượt194
10-0791,28,47,98,89,18,62,22,96,40Ăn đề 22150
09-0795,32,42,64,94,72,08,78,58,12Ăn đề 08253
08-0715,37,64,07,88,04,05,58,50,49Ăn đề 15276
07-0750,52,20,61,97,55,23,70,10,33Trượt297
06-0753,84,51,39,56,33,98,87,04,43Ăn đề 98287
05-0704,52,41,19,99,78,69,18,38,82Trượt186
04-0798,15,61,95,20,72,68,25,37,42Trượt151
03-0772,48,67,06,74,87,97,60,62,20Trượt296
02-0780,08,39,65,83,81,97,67,48,11Trượt159
01-0745,48,85,61,75,28,44,77,78,37Trượt285
30-0619,51,58,35,21,26,63,45,57,03Ăn đề 51151
29-0657,00,75,79,78,59,33,91,87,86Trượt279
28-0646,17,87,95,95,59,13,79,37,06Ăn đề 95156
27-0647,42,89,95,36,66,92,19,94,98Ăn đề 95274
26-0621,93,92,75,72,19,04,23,93,32Ăn đề 93258
25-0634,16,98,47,29,62,33,18,06,20Ăn đề 34180
24-0606,80,92,02,21,90,35,11,98,89Trượt298
23-0694,78,48,20,88,55,52,32,93,06Trượt160
22-0632,29,33,65,38,62,16,51,07,17Trượt293
21-0636,97,92,64,43,44,54,51,56,99Trượt255
20-0698,14,22,05,26,19,32,68,10,90Ăn đề 32188
19-0684,43,53,92,35,38,65,15,40,67Ăn đề 15266
18-0673,69,35,53,21,80,46,59,09,40Trượt270
17-0627,99,29,63,56,21,05,38,77,12Trượt251
16-0693,04,79,16,86,92,28,30,56,66Ăn đề 30280
15-0630,44,04,64,19,70,74,89,25,26Ăn 04186
14-0645,28,73,44,54,29,40,95,06,56Ăn đề 54274
13-0621,11,00,35,61,47,98,42,90,13Ăn đề 61256
12-0642,76,70,08,40,32,95,74,35,46Ăn 42273
11-0674,27,05,57,64,86,09,51,00,71Trượt160
10-0641,58,30,27,93,36,65,07,13,40Ăn đề 36285
09-0665,74,80,24,36,88,54,07,49,87Ăn đề 88293
08-0694,80,87,37,47,06,22,24,97,04Ăn đề 37257
07-0697,47,13,90,66,98,11,64,57,04Ăn đề 57271
06-0635,19,79,68,29,09,57,56,92,89Ăn đề 79160
05-0648,81,14,98,51,71,83,12,92,02Ăn 81176
04-0623,37,18,84,98,35,52,29,85,24Trượt163
03-0609,14,22,31,35,04,15,70,89,60Ăn 70282
02-0663,42,53,65,15,80,25,89,47,11Ăn đề 63299
01-0670,71,55,17,92,78,40,00,21,74Ăn đề 21287
31-0588,83,76,96,35,00,51,52,36,61Ăn đề 61199
30-0531,65,69,50,66,16,39,70,86,17Ăn đề 65274
29-0511,54,06,09,73,20,87,50,67,93Ăn đề 67189
28-0529,90,84,63,23,12,14,92,00,09Trượt270
27-0537,18,58,45,81,53,15,84,06,16Ăn đề 37171
26-0536,57,10,16,37,07,17,44,06,91Ăn đề 91282
25-0563,71,54,74,76,67,29,19,23,89Ăn đề 19168
24-0579,49,69,38,26,36,93,98,63,03Trượt158
23-0564,27,72,84,91,39,93,82,43,62Ăn đề 72177
22-0552,48,04,09,83,87,34,44,78,08Trượt280
21-0511,90,17,85,93,12,00,96,25,29Trượt171
20-0596,45,64,39,42,24,30,28,03,97Trượt182
19-0586,94,23,91,48,93,65,26,49,11Trượt186
18-0532,05,81,26,77,21,12,41,80,72Ăn đề 32291
17-0506,63,49,66,23,67,49,84,87,37Ăn đề 49284
16-0526,84,04,57,24,32,31,30,07,71Ăn đề 31283
15-0575,27,01,56,12,85,74,24,82,43Ăn đề 56176
14-0545,30,16,57,14,97,64,96,71,53Ăn đề 53195
13-0574,09,49,15,55,04,54,98,61,53Ăn 49197
12-0561,02,70,17,69,72,37,02,78,06Ăn đề 02196
10-0509,28,36,62,90,95,81,57,74,07Trượt182
09-0574,73,39,17,38,59,51,06,90,10Trượt157
08-0577,53,47,35,60,94,37,04,16,81Ăn đề 81157
07-0552,89,76,23,60,13,46,16,40,24Ăn đề 60160
06-0549,18,00,40,30,82,15,80,05,09Trượt181
05-0547,08,16,99,40,27,10,44,89,88Ăn đề 47193
04-0569,59,18,83,10,06,97,16,11,24Ăn đề 18173
03-0599,02,70,69,01,07,18,46,76,57Ăn đề 76181
02-0504,24,44,87,35,81,59,15,41,69Trượt163
01-0553,59,41,14,31,36,81,72,67,56Trượt251
30-0443,10,56,33,86,06,82,91,22,19Ăn đề 19179
29-0413,71,30,73,17,33,94,42,92,11Trượt178
28-0430,97,47,83,69,87,20,75,49,61Trượt188
27-0447,99,18,66,20,37,04,32,13,21Trượt169
26-0411,94,45,75,15,22,82,59,39,56Ăn đề 75162
25-0432,64,63,83,31,95,61,88,45,10Ăn đề 83283
24-0432,68,31,47,80,23,05,40,59,81Ăn đề 05299
23-0481,10,15,14,33,56,79,48,54,91Ăn đề 79271

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *