DÀN 3 CÀNG 4 SỐ MIỀN BẮC

CHUYÊN GIA HÔM NAY xin khẳng định và cam kết với các bạn theo Chúng tôi các bạn sẽ thắng lớn, đây là lời cam kết cũng như Uy tín của chúng tôi đảm bảo với bạn. Thông tin của chúng tôi được tập hợp từ Những nguồn tin thân cận trong hội đồng xổ số sau khi sàng lọc và so sánh khớp chúng tôi với gửi đến các bạn những cặp số chính xác và chuẩn nhất.

DÀN 3 CÀNG 4 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN VÀ CHÍNH XÁC NHẤT

– Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao

– Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

– Có thể nạp cộng dồn các loại thẻ  và mệnh giá khác nhau.

– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

PHẦN NẠP THẺ VÀ LẤY SỐ TẠI ĐÂY

Dàn 4 con ba càng: 800,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
28-09
28-09706,480,129,698Trúng 698149
27-09517,029,790,177Trượt143
26-09903,385,248,283Trượt123
25-09078,508,156,787Trượt110
24-09317,698,649,887Trượt199
23-09896,247,923,635Trượt179
22-09777,661,273,066Trượt198
21-09846,504,973,643Trượt124
20-09034,152,519,894Trượt105
19-09656,024,997,269Trượt107
18-09286,583,126,610Trượt178
17-09909,130,944,171Trượt121
16-09533,849,643,982Trượt130
15-09377,278,830,179Trượt126
14-09511,996,994,986Trượt193
13-09657,849,971,790Trượt128
12-09923,111,018,507Trượt145
11-09365,471,067,768Trúng 768187
10-09013,422,075,276Trượt172
09-09932,441,678,221Trượt130
08-09174,733,745,135Trượt159
07-09616,405,993,211Trượt128
06-09461,269,707,622Trúng 269143
05-09761,367,703,661Trúng 367137
04-09264,764,811,280Trúng 811157
03-09679,271,934,388Trượt161
02-09589,511,421,181Trượt140
01-09263,379,009,994Trúng 379198
31-08496,851,541,370Trượt120
30-08822,242,348,212Trượt171
29-08246,678,653,289Trượt155
28-08501,455,090,309Trượt116
27-08532,307,915,237Trượt107
26-08436,639,994,583Trượt179
25-08050,524,896,299Trượt112
24-08819,415,641,588Trượt150
23-08409,727,900,325Trượt125
22-08655,971,024,418Trượt134
21-08920,160,498,939Trượt111
20-08450,947,971,929Trượt190
19-08976,747,312,830Trúng 830111
18-08475,697,417,624Trượt108
17-08806,137,024,205Trượt170
16-08336,423,820,625Trượt100
15-08010,200,715,631Trượt188
14-08126,003,960,041Trượt132
13-08660,998,691,746Trượt112
12-08019,216,848,662Trúng 848139
11-08930,600,078,944Trượt110
10-08851,024,639,404Trượt160
09-08320,634,335,850Trượt113
08-08889,766,169,458Trúng 766144
07-08652,527,068,691Trượt180
06-08807,514,865,765Trượt165
05-08011,305,697,766Trượt103
04-08575,640,894,953Trượt192
03-08526,001,540,305Trượt106
02-08043,049,320,592Trượt176
01-08826,354,019,008Trượt108
31-07365,395,051,740Trượt192
30-07633,741,395,985Trúng 741169
29-07813,358,969,628Trúng 358136
28-07120,915,777,413Trúng 915171
27-07552,734,362,113Trượt138
26-07702,929,704,482Trúng 929116
25-07518,779,038,072Trượt157
24-07221,376,121,578Trượt145
23-07745,411,852,515Trượt117
22-07458,626,835,668Trượt157
21-07534,431,019,565Trượt132
20-07544,549,455,247Trượt137
19-07675,956,958,303Trượt148
18-07366,836,219,773Trượt147
17-07718,321,022,296Trượt134
16-07350,353,245,858Trượt162
15-07255,581,107,877Trượt196
14-07630,601,544,844Trượt189
13-07546,020,899,912Trượt101
12-07542,266,805,770Trượt131
11-07754,321,113,353Trượt105
10-07604,222,937,097Trúng 222170
09-07801,584,754,520Trượt147
08-07215,011,830,672Trúng 215119
07-07159,476,137,327Trượt152
06-07680,672,436,321Trượt144
05-07742,134,609,078Trượt138
04-07333,959,229,532Trượt121
03-07095,248,130,489Trượt150
02-07123,511,100,270Trúng 123107
01-07599,969,563,746Trúng 746190
30-06908,245,439,536Trượt146
29-06170,184,120,311Trượt152
28-06586,310,138,527Trượt189
27-06386,222,202,672Trượt112
26-06907,005,349,007Trượt139
25-06777,634,108,999Trúng 634150
24-06870,731,945,820Trúng 870183
23-06498,241,576,516Trượt197
22-06143,530,607,007Trượt184
21-06665,900,534,233Trúng 534172
20-06470,393,780,083Trượt162
19-06920,829,520,310Trượt110
18-06762,111,934,597Trượt159
17-06680,092,425,295Trượt193
16-06287,406,835,050Trượt101
15-06543,681,978,472Trượt191
14-06607,366,560,514Trượt130
13-06563,497,877,101Trượt143
12-06882,700,422,595Trượt163
11-06217,008,841,584Trượt167
10-06352,325,140,936Trúng 936118
09-06288,637,748,584Trúng 288136
08-06306,919,830,486Trượt174
07-06103,155,357,077Trúng 357127
06-06517,145,062,107Trượt178
05-06343,512,589,292Trượt113
04-06883,386,421,260Trượt189
03-06477,969,367,678Trượt197
02-06334,498,724,167Trượt109
01-06735,888,944,104Trượt189
31-05703,516,737,526Trượt118
30-05745,404,122,647Trượt164
29-05954,873,867,398Trúng 867150
28-05232,040,459,799Trúng 459193
27-05816,109,052,976Trượt176
26-05915,496,191,217Trúng 191122
25-05017,361,085,629Trượt122
24-05128,824,739,033Trượt195
23-05342,023,442,495Trượt124
22-05687,813,059,693Trượt106
21-05479,707,290,094Trượt192
20-05002,036,641,247Trượt177
19-05952,530,694,767Trượt190
18-05576,356,659,377Trượt127
17-05323,438,633,655Trượt110
16-05726,239,318,227Trượt193
15-05825,436,995,887Trượt118
14-05418,691,390,882Trượt120
13-05528,568,164,606Trượt134
12-05365,064,599,102Trúng 102124
10-05143,293,905,317Trượt149
09-05396,690,075,905Trượt114
08-05910,481,729,109Trúng 481127
07-05953,578,095,744Trượt161
06-05869,112,072,163Trượt129
05-05647,251,087,714Trúng 647143
04-05420,863,512,961Trượt110
03-05650,151,933,094Trượt144
02-05027,442,019,921Trượt145
01-05799,120,171,823Trượt173
30-04060,968,133,056Trượt131
29-04299,759,762,495Trượt133
28-04922,476,822,196Trúng 196182
27-04472,755,950,056Trúng 755158
26-04006,089,775,295Trượt180
25-04547,390,481,066Trượt158
24-04957,994,391,902Trượt105
23-04587,822,339,103Trượt199

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *